Trainingen

In ‘CTWT-rijke’ omgevingen wordt wekelijks samen getraind. Op dit moment betreft dit Nijmegen en Eindhoven (check het wielertoerist forum voor de laatste info).

De trainingen zijn gratis toegankelijk voor zowel leden, als niet leden van CTWT mits men zich aan de huisregels houdt

Vertrek om exact 9.30 uur vanaf Kelfkensbos  in Nijmegen voor 3 uur richting Duitsland.
Vertrek om exact 9.00 vanaf de parkeerplaats bij de sportvelden Animali aan de Roostenlaan te Eindhoven.

Op dit moment wordt onderzocht op welke locaties nog meer trainingen in CTWT verband georganiseerd kunnen worden.

Deelname is geheel op eigen risico. CTWT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en schade, o.i.d.
Ook tijdens deze trainingen graag de CTWT huisregels in acht nemen.

De eerste trainingen van het nieuwe jaar  staan in het teken van duurwerk. De bedoeling is dat we 2 aan 2 blijven rijden.